Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 205, 20 sierpień 2005