Obrazloženje Vijeća: Stajalište Vijeća (EU) br. 16/2020 u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o općem sustavu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije 2020/C 441/02