Rådets begrundelse: Rådets førstebehandlingsholdning nr. 16/2020 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget 2020/C 441/02