Изложение на мотивите на Съвета: Позиция (ЕС) № 16/2020 на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза 2020/C 441/02