Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 319, 16 listopad 2012