Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 255, 30 wrzesień 2005