Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 88, 12 kwiecień 2005