Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 275, 10 październik 2012