Kawża C-212/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (il-Polonja) fit-12 ta’ Mejju 2020 – M.P., B.P. vs “A.” li qed teżerċita negozju permezz ta’ “A.” S.A.