Predmet C-212/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. svibnja 2020. uputio Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Poljska) – M.P., B.P. protiv „A.” koji obavlja djelatnost posredstvom društva „A.” S.A.