Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 142, 13 maj 2011