Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 170, 22 lipiec 2009