Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 54, 22 luty 2007