Drexl Opinia rzecznika generalnego Darmon przedstawione w dniu 8 grudnia 1987 r. # Postępowanie karne przeciwko Rainer Drexl. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Corte d'appello di Genova - Włochy. # Sprawa 299/86. TITJUR