Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2048/87 z dnia 10 lipca 1987 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania specjalnych środków w odniesieniu do przywozu oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji