Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9996 — Trenitalia/Netinera Deutschland) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 418/01