Mål C-706/17: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 15 maj 2019 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litauen) — AB ”Achema”, AB ”Orlen Lietuva”, AB ”Lifosa” mot Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) (Begäran om förhandsavgörande — Statligt stöd — Begreppet stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel — Åtgärder som har till syfte att kompensera allmännyttiga leverantörer i elsektorn — Begreppet stöd som påverkar handeln mellan medlemsstaterna och snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen — Begreppet selektiv fördel — Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse — Kompensation för kostnader för att utföra tjänster av allmänt ekonomiskt intresse)