Rådets afgørelse (FUSP) 2020/1467 af 12. oktober 2020 om ændring af afgørelse (FUSP) 2019/1720 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Nicaragua