Rozporządzenie Komisji (EWG) NR 2877/85 z dnia 15 października 1985 r. zmieniające po raz dwudziesty siódmy rozporządzenie (EWG) nr 2730/81 ustalające wykaz agencji w państwach trzecich przywozu uprawnionych do ogłaszania przetargów w sektorze mleka i przetworów mlecznych