Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9946 — MSI/Altice/Lightpath) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2020/C 321/06