Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Lenz της 28ης Μαρτίου 1984.