Sag T-444/11: Rettens dom af 11. september 2014 — Gold East Paper og Gold Huasheng Paper mod Rådet (Subsidier — import af coated finpapir med oprindelse i Folkerepublikken Kina — metoder — beregning af fordelen — åbenbart urigtigt skøn — specificitet — afskrivningsperiode — gunstig skattemæssig behandling — udligningsforanstaltninger — skade — fastlæggelse af fortjenstmargenen — definition af den pågældende vare — erhvervsgren i Fællesskabet — årsagsforbindelse)