Sag C-698/19 P: Appel iværksat den 20. september 2019 af Sony Optiarc, Inc og Sony Optiarc America, Inc til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 12. juli 2019 i sag T-763/15, Sony Optiarc og Sony Optiarc America mod Kommissionen