Pisemne zapytanie E-001093/11 Niki Tzavela (EFD) do Komisji. Ewakuacja obywateli USA z Egiptu