Vec C-562/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal cour d'appel de Paris (Francúzsko) 4. novembra 2015 – Carrefour Hypermarchés SAS/ITM Alimentaire International SASU