Sprawa C-562/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour d’appel de Paris (Francja) w dniu 4 listopada 2015 r. – Carrefour Hypermarchés SAS/ITM Alimentaire International SASU