Pisemne zapytanie E-003419/11 Oreste Rossi (EFD) do Komisji. Wiązanie dwutlenku węgla w atmosferze