Sprawa C-35/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z  15 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg — Niemcy) — Grundstücksgemeinschaft Busley i Cibrian Fernandez przeciwko Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (Swobodny przepływ kapitału — Nieruchomości — Podatek dochodowy — Możliwość odliczenia straty wynikającej z wynajmu nieruchomości od dochodów podatnika podlegających opodatkowaniu — Stosowanie degresywnej amortyzacji do kosztów nabycia lub budowy — Bardziej korzystne traktowanie pod względem podatkowym zastrzeżone wyłącznie na rzecz nieruchomości położonych na terytorium krajowym)