Sprawa T-113/11: Postanowienie Sądu z dnia 3 września 2014 r. – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Rejestracja chronionego oznaczenia geograficznego — „Gouda Holland”  — Brak interesu prawnego — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)