Pisno vprašanje E-1242/10 vlaga Ulrike Lunacek (Verts/ALE) za Svet. Ekološka in socialna tveganja velikega projekta za gradnjo jezu Belo Monte