Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 4/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniająca protokół 4 (Reguły pochodzenia) do Porozumienia EOG