Skriftlig fråga E-003183/11 Oreste Rossi (EFD) till kommissionen. Solenergicykel