Komisijas Regula (ES) 2021/683 (2021. gada 20. aprīlis), ar ko nosaka aizliegumu Portugāles karoga kuģiem zvejot jūras zeltpleksti 8., 9. un 10. zonā, Savienības ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā