Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4122 — Burda/Hachette/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG