Дело C-438/20: Преюдициално запитване от Landgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 18 септември 2020 г. — BT/Eurowings GmbH