Opinia rzecznika generalnego Sir Gordon Slynn przedstawione w dniu 27 stycznia 1987 r.