Mål C-333/17: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 26 oktober 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Judicial da Comarca de Braga – Portugal) – Caixa Económica Montepio Geral mot Carlos Samuel Pimenta Marinho m.fl. (Begäran om förhandsavgörande — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artiklarna 21 och 38 — Icke-diskriminering — Konsumentskydd — Avtal om banklån — Avsaknad av fråga angående andra unionsrättsliga bestämmelser än de som återfinns i stadgan om de grundläggande rättigheterna — Uppenbart att domstolen saknar behörighet)