Forslag til afgørelse fra generaladvokat Darmon fremsat den 7. maj 1986.