Pisemne zapytanie E-5713/09 skierował: Frank Vanhecke (NI) do Komisji. Koszt Eurobarometru 317