Verordening (EEG) nr. 2709/84 van de Commissie van 26 september 1984 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm