Kommissionens forordning (EØF) nr. 2709/84 af 26. september 1984 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand