ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-0510/04 υποβολή: Sérgio Marques (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Υλοποίηση των σχεδίων παροχής ενισχύσεων στη Βενεζουέλα.