Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7752 – ACE/Chubb) (Tekst mający znaczenie dla EOG)