Opinia Komisji z dnia 2 października 2014 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych pochodzących ze składowiska odpadów promieniotwórczych IRAW-CRAM, położonego na terenie przylegającym do terenu krajowego składowiska odpadów promieniotwórczych na Słowacji