Domstolens Dom (Anden Afdeling) af 10. februar 1983.