Dyrektywa Komisji z dnia 23 czerwca 1982 r. ustanawiająca kategorie składników, które mogą być stosowane do celów etykietowania mieszanek paszowych dla zwierząt domowych