Postanowienie Trybunału z dnia 12 października 1988 r.