Pisemne zapytanie E-001626/11 Konstantinos Poupakis (PPE) do Komisji. Awaryjne wsparcie płynnościowe (ELA)