Pisemne zapytanie P-7604/10 Kristian Vigenin (S&D) do Komisji. Podwyżka podatku VAT na usługi sektora turystycznego w Bułgarii