Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2174 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie występowania warunków rynkowych, w rozumieniu art. 35 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/317, w odniesieniu do niektórych terminalowych służb żeglugi powietrznej w portach lotniczych Alicante i Ibiza (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8919) (Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny)